VLADIMÍR KUBÍK | fotograf Zlín, foto služby, fotobanka, památky České republiky, hrady a zámky České republiky, příroda České republiky, fotografování interiérů a exteriérů, fotobanka Dolomity, fotobanka Alpy,fotobanka zířata ZOO, fotobanka pro kalendáře, fotobanka pro publikace, digitalizace negativů, digitalizace diapozitivů, fotobanka hrady a zámky, foto přírody,velikonoční pohlednice,vánoční pohlednice,srdečné přání,fotobanka hory,foto zvířata ZOO,foto památky,města ČR, foto orchideje, foto kytice, pohlednice,výroba pohlednic, Kalendáře a pohlednice na objednávku, FOTOBANKA, Fotobanka Vladimír Kubík,


Vladimír Kubík

Vladimír Kubík, fotograf
Zlín
Czech Republic
-------------------------
tel: (+420) 737 161 448

kubik.foto /.../ seznam.cz


 

Objednávka fotografií

 

Klepnutím na "objednat" u každé fotografie se fotografie přenese do objednávky včetně náhledu, názvu a ID.

Vyplňte prosím co nejpřesněji  údaje nutné pro správné posouzení užití fotografií, požadovanou velikost a rozlišení. Na základě těchto údajů dohodneme cenu a nesmí být užito jinak než dohodnutým způsobem. Cena by měla odpovídat cenám obvyklým za podobné užití.

Máte-li vlastní představu o ceně, navrhněte ji. Bude-li v souladu se standardem za stejné nebo podobné užití, budu z návrhu vycházet v dalším jednání.

Výslednou velikost  můžete určit dle potřeby s přihlédnutím k tomu, z jakého originálu bude skenování provedeno - KF nebo 6x7. Digitální fotografie jsou dány velikostí dat = od A5 do A2 / 300 dpi a větší u panoramatických záběrů. (doporučuji konzultaci k možnostem vybraných fotografií).

Jednotlivé fotografie zašlu elektronickou poštou po úhradě sjednané částky. Větší množství přes úschovnu nebo na CD. Standardně dodávám v JPG vysoké kvality nebo TIF při dodání na CD/DVD.

Na každé užití vystavím řádnou fakturu. Fotografie pro publikace, kalendáře, pohlednice a podobné komerční využití pro trvale spolupracující vydavatele, je možné řešit smlouvou o užití díla, dle Autorského zákona č: 121/2000 Sb. s termínem úhrady dle dohody.

Objednávku považuji za nezávaznou až do úhrady sjednané částky. Budu-li přítomen, budu na vaši objednávku reagovat obratem zasláním návrhu ceny a identifikačních údajů pro provedení platby.  Rezervaci snímků zajišťuji na dobu pěti dnů. Fotografii jsem schopen dodat do 24 hodin po úhradě. Větší množství do několika dnů.

 

 

 

Firma:
Jméno:
Adresa:
IČ:
Telefon:
Email:

Účel použití fotografií případně jiné sdělení objednavatele:

Id Název Náhled Možnosti
129 Dendrobium phalaenopsis m_129_03_dendrobium_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
131 Phalaenopsis m_131_05_phalaenopsis.jpg Odebrat
153 Phalaenopsis m_153_phalaenopsis_11.jpg Odebrat
145 Phalaenopsis m_145_phalaenopsis_04.jpg Odebrat
152 Phalaenopsis m_152_phalaenopsis_10.jpg Odebrat
144 Phalaenopsis m_144_phalaenopsis_03.jpg Odebrat
169 Odontoglossum m_169_14_odontoglossum.jpg Odebrat
124 Cymbidium m_124_02_cymbidium.jpg Odebrat
159 Phalaenopsis m_159_phalaenopsis_19.jpg Odebrat
151 Phalaenopsis m_151_phalaenopsis_09.jpg Odebrat
143 Phalaenopsis m_143_phalaenopsis_01.jpg Odebrat
127 Cymbidium m_127_22_cymbidium.jpg Odebrat
149 Phalaenopsis m_149_phalaenopsis_07.jpg Odebrat
126 Cymbidium m_126_20_cymbidium.jpg Odebrat
172 Odontoglossum m_172_odontoglossum_01.jpg Odebrat
139 Phalaenopsis m_139_28_phalaenopssis.jpg Odebrat
128 Cymbidium m_128_cymbidium_01.jpg Odebrat
170 Odontoglossum m_170_21_odontoglossum.jpg Odebrat
160 Phalaenopsis m_160_phalaenopsis_20.jpg Odebrat
132 Phalaenopsis m_132_06_phalaenopsis_.jpg Odebrat
168 Paphiopedilum m_168_paphiopedilum_.jpg Odebrat
166 Cattleya m_166_09_cattleya.jpg Odebrat
130 Phalaenopsis m_130_04_phalaenopsis.jpg Odebrat
161 Phalaenopsis m_161_phalaenopsis_21.jpg Odebrat
155 Phalaenopsis m_155_phalaenopsis_16.jpg Odebrat
167 Paphiopedilum m_167_12_paphiopedilum_.jpg Odebrat
154 Phalaenopsis m_154_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
137 Phalaenopsis m_137_18_phalaenopssis.jpg Odebrat
141 Phalaenopsis m_141_32_phalaenopsis.jpg Odebrat
148 Phalaenopsis m_148_phalaenopsis_06.jpg Odebrat
3449 Cymbidium m_3449__cymbidium_(1).jpg Odebrat
158 Phalaenopsis m_158_phalaenopsis_18.jpg Odebrat
134 Phalaenopsis m_134_11_phalaenopsis.jpg Odebrat
3450 Cymbidium m_3450__cymbidium.jpg Odebrat
165 Brassia rex m_165_08__brassia_rex.jpg Odebrat
129 Dendrobium phalaenopsis m_129_03_dendrobium_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
125 Cymbidium m_125_10_cymbidium.jpg Odebrat
142 Phalaenopsis m_142_34_phalaenopsis.jpg Odebrat
174 Oncidiumum m_174_24_oncidiumum.jpg Odebrat
156 Phalaenopsis m_156_phalaenopsis_17.jpg Odebrat
179 Cybmidium m_179_detail_orchidea_kf.jpg Odebrat
133 Phalaenopsis m_133_07_phalaenopsis.jpg Odebrat
145 Phalaenopsis m_145_phalaenopsis_04.jpg Odebrat
159 Phalaenopsis m_159_phalaenopsis_19.jpg Odebrat
131 Phalaenopsis m_131_05_phalaenopsis.jpg Odebrat
127 Cymbidium m_127_22_cymbidium.jpg Odebrat
144 Phalaenopsis m_144_phalaenopsis_03.jpg Odebrat
149 Phalaenopsis m_149_phalaenopsis_07.jpg Odebrat
124 Cymbidium m_124_02_cymbidium.jpg Odebrat
143 Phalaenopsis m_143_phalaenopsis_01.jpg Odebrat
126 Cymbidium m_126_20_cymbidium.jpg Odebrat
151 Phalaenopsis m_151_phalaenopsis_09.jpg Odebrat
152 Phalaenopsis m_152_phalaenopsis_10.jpg Odebrat
169 Odontoglossum m_169_14_odontoglossum.jpg Odebrat
153 Phalaenopsis m_153_phalaenopsis_11.jpg Odebrat
165 Brassia rex m_165_08__brassia_rex.jpg Odebrat
166 Cattleya m_166_09_cattleya.jpg Odebrat
148 Phalaenopsis m_148_phalaenopsis_06.jpg Odebrat
158 Phalaenopsis m_158_phalaenopsis_18.jpg Odebrat
125 Cymbidium m_125_10_cymbidium.jpg Odebrat
154 Phalaenopsis m_154_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
132 Phalaenopsis m_132_06_phalaenopsis_.jpg Odebrat
3449 Cymbidium m_3449__cymbidium_(1).jpg Odebrat
141 Phalaenopsis m_141_32_phalaenopsis.jpg Odebrat
142 Phalaenopsis m_142_34_phalaenopsis.jpg Odebrat
155 Phalaenopsis m_155_phalaenopsis_16.jpg Odebrat
167 Paphiopedilum m_167_12_paphiopedilum_.jpg Odebrat
130 Phalaenopsis m_130_04_phalaenopsis.jpg Odebrat
160 Phalaenopsis m_160_phalaenopsis_20.jpg Odebrat
129 Dendrobium phalaenopsis m_129_03_dendrobium_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
134 Phalaenopsis m_134_11_phalaenopsis.jpg Odebrat
139 Phalaenopsis m_139_28_phalaenopssis.jpg Odebrat
128 Cymbidium m_128_cymbidium_01.jpg Odebrat
174 Oncidiumum m_174_24_oncidiumum.jpg Odebrat
3450 Cymbidium m_3450__cymbidium.jpg Odebrat
170 Odontoglossum m_170_21_odontoglossum.jpg Odebrat
161 Phalaenopsis m_161_phalaenopsis_21.jpg Odebrat
137 Phalaenopsis m_137_18_phalaenopssis.jpg Odebrat
172 Odontoglossum m_172_odontoglossum_01.jpg Odebrat
168 Paphiopedilum m_168_paphiopedilum_.jpg Odebrat
153 Phalaenopsis m_153_phalaenopsis_11.jpg Odebrat
151 Phalaenopsis m_151_phalaenopsis_09.jpg Odebrat
126 Cymbidium m_126_20_cymbidium.jpg Odebrat
169 Odontoglossum m_169_14_odontoglossum.jpg Odebrat
143 Phalaenopsis m_143_phalaenopsis_01.jpg Odebrat
158 Phalaenopsis m_158_phalaenopsis_18.jpg Odebrat
142 Phalaenopsis m_142_34_phalaenopsis.jpg Odebrat
137 Phalaenopsis m_137_18_phalaenopssis.jpg Odebrat
148 Phalaenopsis m_148_phalaenopsis_06.jpg Odebrat
132 Phalaenopsis m_132_06_phalaenopsis_.jpg Odebrat
154 Phalaenopsis m_154_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
170 Odontoglossum m_170_21_odontoglossum.jpg Odebrat
165 Brassia rex m_165_08__brassia_rex.jpg Odebrat
128 Cymbidium m_128_cymbidium_01.jpg Odebrat
3449 Cymbidium m_3449__cymbidium_(1).jpg Odebrat
160 Phalaenopsis m_160_phalaenopsis_20.jpg Odebrat
139 Phalaenopsis m_139_28_phalaenopssis.jpg Odebrat
155 Phalaenopsis m_155_phalaenopsis_16.jpg Odebrat
134 Phalaenopsis m_134_11_phalaenopsis.jpg Odebrat
166 Cattleya m_166_09_cattleya.jpg Odebrat
129 Dendrobium phalaenopsis m_129_03_dendrobium_phalaenopsis_12.jpg Odebrat
3450 Cymbidium m_3450__cymbidium.jpg Odebrat
161 Phalaenopsis m_161_phalaenopsis_21.jpg Odebrat
180 Phalaenopsis m_180_phalaenopsis_14.jpg Odebrat
179 Cybmidium m_179_detail_orchidea_kf.jpg Odebrat
131 Phalaenopsis m_131_05_phalaenopsis.jpg Odebrat
127 Cymbidium m_127_22_cymbidium.jpg Odebrat
159 Phalaenopsis m_159_phalaenopsis_19.jpg Odebrat
149 Phalaenopsis m_149_phalaenopsis_07.jpg Odebrat
133 Phalaenopsis m_133_07_phalaenopsis.jpg Odebrat
144 Phalaenopsis m_144_phalaenopsis_03.jpg Odebrat
174 Oncidiumum m_174_24_oncidiumum.jpg Odebrat
167 Paphiopedilum m_167_12_paphiopedilum_.jpg Odebrat
130 Phalaenopsis m_130_04_phalaenopsis.jpg Odebrat
145 Phalaenopsis m_145_phalaenopsis_04.jpg Odebrat
156 Phalaenopsis m_156_phalaenopsis_17.jpg Odebrat
124 Cymbidium m_124_02_cymbidium.jpg Odebrat
138 Phalaenopsis m_138_27_phalaenopsis_.jpg Odebrat
171 Odontoglossum m_171_23_odontoglossum.jpg Odebrat
146 Phalaenopsis m_146_phalaenopsis_05.jpg Odebrat
140 Phalaenopsis m_140_31_phalaenopsis.jpg Odebrat
172 Odontoglossum m_172_odontoglossum_01.jpg Odebrat
153 Phalaenopsis m_153_phalaenopsis_11.jpg Odebrat
dolni_zaobleni

Mapa webu | Vypnout grafiku     Kubikfoto.cz | Grafika by Vladimír Kubík | Code by PCHweb