VLADIMÍR KUBÍK | fotograf Zlín, foto služby, fotobanka, památky České republiky, hrady a zámky České republiky, příroda České republiky, fotografování interiérů a exteriérů, fotobanka Dolomity, fotobanka Alpy,fotobanka zířata ZOO, fotobanka pro kalendáře, fotobanka pro publikace, digitalizace negativů, digitalizace diapozitivů, fotobanka hrady a zámky, foto přírody,velikonoční pohlednice,vánoční pohlednice,srdečné přání,fotobanka hory,foto zvířata ZOO,foto památky,města ČR, foto orchideje, foto kytice, pohlednice,výroba pohlednic, Kalendáře a pohlednice na objednávku, FOTOBANKA, Fotobanka Vladimír Kubík,


Vladimír Kubík

Vladimír Kubík, fotograf
Zlín
Czech Republic
-------------------------
tel: (+420) 737 161 448

kubik.foto /.../ seznam.cz


 

Objednávka fotografií

 

Klepnutím na "objednat" u každé fotografie se fotografie přenese do objednávky včetně náhledu, názvu a ID.

Vyplňte prosím co nejpřesněji  údaje nutné pro správné posouzení užití fotografií, požadovanou velikost a rozlišení. Na základě těchto údajů dohodneme cenu a nesmí být užito jinak než dohodnutým způsobem. Cena by měla odpovídat cenám obvyklým za podobné užití.

Máte-li vlastní představu o ceně, navrhněte ji. Bude-li v souladu se standardem za stejné nebo podobné užití, budu z návrhu vycházet v dalším jednání.

Výslednou velikost  můžete určit dle potřeby s přihlédnutím k tomu, z jakého originálu bude skenování provedeno - KF nebo 6x7. Digitální fotografie jsou dány velikostí dat = od A5 do A2 / 300 dpi a větší u panoramatických záběrů. (doporučuji konzultaci k možnostem vybraných fotografií).

Jednotlivé fotografie zašlu elektronickou poštou po úhradě sjednané částky. Větší množství přes úschovnu nebo na CD. Standardně dodávám v JPG vysoké kvality nebo TIF při dodání na CD/DVD.

Na každé užití vystavím řádnou fakturu. Fotografie pro publikace, kalendáře, pohlednice a podobné komerční využití pro trvale spolupracující vydavatele, je možné řešit smlouvou o užití díla, dle Autorského zákona č: 121/2000 Sb. s termínem úhrady dle dohody.

Objednávku považuji za nezávaznou až do úhrady sjednané částky. Budu-li přítomen, budu na vaši objednávku reagovat obratem zasláním návrhu ceny a identifikačních údajů pro provedení platby.  Rezervaci snímků zajišťuji na dobu pěti dnů. Fotografii jsem schopen dodat do 24 hodin po úhradě. Větší množství do několika dnů.

 

 

 

Firma:
Jméno:
Adresa:
IČ:
Telefon:
Email:

Účel použití fotografií případně jiné sdělení objednavatele:

Id Název Náhled Možnosti
494 Velikonoční motiv m_494_vel15_a.jpg Odebrat
371 Velikonoční motiv m_371_velikonoce_016.jpg Odebrat
375 Velikonoční motiv m_375_velikonoce_020.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
420 Velikonoční motiv m_420_velikonoce_066.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
366 Velikonoční motiv m_366_velikonoce_007.jpg Odebrat
502 Velikonoční motiv m_502_velikonoce_018.jpg Odebrat
506 Velikonoční motiv m_506_velik_03.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
492 Velikonoční motiv m_492_vel16_c.jpg Odebrat
488 Velikonoční motiv m_488_velikonoce_058.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
368 Velikonoční motiv m_368_velikonoce_009.jpg Odebrat
379 Velikonoční motiv m_379_velikonoce_024.jpg Odebrat
376 Velikonoční motiv m_376_velikonoce_021.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
505 Velikonoční motiv m_505_velik_02.jpg Odebrat
378 Velikonoční motiv m_378_velikonoce_023.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
498 Velikonoční motiv m_498_vel15_d.jpg Odebrat
1992 Velikonoční motiv m_1992_velikonoce_062_kopie.jpg Odebrat
373 Velikonoční motiv m_373_velikonoce_017.jpg Odebrat
370 Velikonoční motiv m_370_velikonoce_014.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
377 Velikonoční motiv m_377_velikonoce_022.jpg Odebrat
500 Velikonoční motiv m_500_velikonoce_019.jpg Odebrat
419 Velikonoční motiv m_419_velikonoce_065.jpg Odebrat
494 Velikonoční motiv m_494_vel15_a.jpg Odebrat
418 Velikonoční motiv m_418_velikonoce_063.jpg Odebrat
491 Velikonoční motiv m_491_vel16_b.jpg Odebrat
503 Velikonoční motiv m_503_velikonoce_045.jpg Odebrat
401 Velikonoční motiv m_401_velikonoce_047.jpg Odebrat
375 Velikonoční motiv m_375_velikonoce_020.jpg Odebrat
507 Velikonoční motiv m_507_velik_04.jpg Odebrat
371 Velikonoční motiv m_371_velikonoce_016.jpg Odebrat
364 Velikonoční motiv m_364_velikonoce_005.jpg Odebrat
1004 Velikonoční motiv m_1004_vel15_c.jpg Odebrat
505 Velikonoční motiv m_505_velik_02.jpg Odebrat
420 Velikonoční motiv m_420_velikonoce_066.jpg Odebrat
502 Velikonoční motiv m_502_velikonoce_018.jpg Odebrat
370 Velikonoční motiv m_370_velikonoce_014.jpg Odebrat
379 Velikonoční motiv m_379_velikonoce_024.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
492 Velikonoční motiv m_492_vel16_c.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
1992 Velikonoční motiv m_1992_velikonoce_062_kopie.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
377 Velikonoční motiv m_377_velikonoce_022.jpg Odebrat
378 Velikonoční motiv m_378_velikonoce_023.jpg Odebrat
488 Velikonoční motiv m_488_velikonoce_058.jpg Odebrat
368 Velikonoční motiv m_368_velikonoce_009.jpg Odebrat
498 Velikonoční motiv m_498_vel15_d.jpg Odebrat
506 Velikonoční motiv m_506_velik_03.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
373 Velikonoční motiv m_373_velikonoce_017.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
366 Velikonoční motiv m_366_velikonoce_007.jpg Odebrat
376 Velikonoční motiv m_376_velikonoce_021.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
364 Velikonoční motiv m_364_velikonoce_005.jpg Odebrat
500 Velikonoční motiv m_500_velikonoce_019.jpg Odebrat
418 Velikonoční motiv m_418_velikonoce_063.jpg Odebrat
507 Velikonoční motiv m_507_velik_04.jpg Odebrat
419 Velikonoční motiv m_419_velikonoce_065.jpg Odebrat
503 Velikonoční motiv m_503_velikonoce_045.jpg Odebrat
491 Velikonoční motiv m_491_vel16_b.jpg Odebrat
1004 Velikonoční motiv m_1004_vel15_c.jpg Odebrat
401 Velikonoční motiv m_401_velikonoce_047.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
379 Velikonoční motiv m_379_velikonoce_024.jpg Odebrat
502 Velikonoční motiv m_502_velikonoce_018.jpg Odebrat
420 Velikonoční motiv m_420_velikonoce_066.jpg Odebrat
488 Velikonoční motiv m_488_velikonoce_058.jpg Odebrat
370 Velikonoční motiv m_370_velikonoce_014.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
378 Velikonoční motiv m_378_velikonoce_023.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
1992 Velikonoční motiv m_1992_velikonoce_062_kopie.jpg Odebrat
368 Velikonoční motiv m_368_velikonoce_009.jpg Odebrat
377 Velikonoční motiv m_377_velikonoce_022.jpg Odebrat
373 Velikonoční motiv m_373_velikonoce_017.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
366 Velikonoční motiv m_366_velikonoce_007.jpg Odebrat
498 Velikonoční motiv m_498_vel15_d.jpg Odebrat
506 Velikonoční motiv m_506_velik_03.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
376 Velikonoční motiv m_376_velikonoce_021.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
492 Velikonoční motiv m_492_vel16_c.jpg Odebrat
505 Velikonoční motiv m_505_velik_02.jpg Odebrat
378 Velikonoční motiv m_378_velikonoce_023.jpg Odebrat
505 Velikonoční motiv m_505_velik_02.jpg Odebrat
401 Velikonoční motiv m_401_velikonoce_047.jpg Odebrat
371 Velikonoční motiv m_371_velikonoce_016.jpg Odebrat
500 Velikonoční motiv m_500_velikonoce_019.jpg Odebrat
1004 Velikonoční motiv m_1004_vel15_c.jpg Odebrat
494 Velikonoční motiv m_494_vel15_a.jpg Odebrat
419 Velikonoční motiv m_419_velikonoce_065.jpg Odebrat
418 Velikonoční motiv m_418_velikonoce_063.jpg Odebrat
503 Velikonoční motiv m_503_velikonoce_045.jpg Odebrat
364 Velikonoční motiv m_364_velikonoce_005.jpg Odebrat
491 Velikonoční motiv m_491_vel16_b.jpg Odebrat
375 Velikonoční motiv m_375_velikonoce_020.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
488 Velikonoční motiv m_488_velikonoce_058.jpg Odebrat
379 Velikonoční motiv m_379_velikonoce_024.jpg Odebrat
502 Velikonoční motiv m_502_velikonoce_018.jpg Odebrat
376 Velikonoční motiv m_376_velikonoce_021.jpg Odebrat
370 Velikonoční motiv m_370_velikonoce_014.jpg Odebrat
368 Velikonoční motiv m_368_velikonoce_009.jpg Odebrat
377 Velikonoční motiv m_377_velikonoce_022.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
366 Velikonoční motiv m_366_velikonoce_007.jpg Odebrat
492 Velikonoční motiv m_492_vel16_c.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
373 Velikonoční motiv m_373_velikonoce_017.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
506 Velikonoční motiv m_506_velik_03.jpg Odebrat
420 Velikonoční motiv m_420_velikonoce_066.jpg Odebrat
1992 Velikonoční motiv m_1992_velikonoce_062_kopie.jpg Odebrat
498 Velikonoční motiv m_498_vel15_d.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
493 Velikonoční motiv m_493_vel16_d.jpg Odebrat
367 Velikonoční motiv m_367_velikonoce_008.jpg Odebrat
363 Velikonoční motiv m_363_velikonoce_004.jpg Odebrat
504 Velikonoční motiv m_504_velik_01.jpg Odebrat
507 Velikonoční motiv m_507_velik_04.jpg Odebrat
364 Velikonoční motiv m_364_velikonoce_005.jpg Odebrat
361 Velikonoční motiv m_361_velikonoce_002.jpg Odebrat
5095 Zahrady m_5095_zahrady_27.05.11_19.jpg Odebrat
5090 Zahrady m_5090_zahrady_27.05.11_14.jpg Odebrat
5138 Zahrady m_5138_zahrady_30.05.11_5.jpg Odebrat
5092 Zahrady m_5092_zahrady_27.05.11_16.jpg Odebrat
5077 Zahrady m_5077_zahrady_27.05.11_2.jpg Odebrat
5131 Zahrady m_5131_zahrady_27.05.11_54.jpg Odebrat
5144 Zahrady m_5144_zahrady_30.05.11_11.jpg Odebrat
5096 Zahrady m_5096_zahrady_27.05.11_20.jpg Odebrat
5124 Zahrady m_5124_zahrady_27.05.11_48.jpg Odebrat
5137 Zahrady m_5137_zahrady_30.05.11_4.jpg Odebrat
5087 Zahrady m_5087_zahrady_27.05.11_11.jpg Odebrat
5141 Zahrady m_5141_zahrady_30.05.11_8.jpg Odebrat
5154 Zahrady m_5154_zahrady_30.05.11_21.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
5142 Zahrady m_5142_zahrady_30.05.11_9.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
502 Velikonoční motiv m_502_velikonoce_018.jpg Odebrat
506 Velikonoční motiv m_506_velik_03.jpg Odebrat
492 Velikonoční motiv m_492_vel16_c.jpg Odebrat
368 Velikonoční motiv m_368_velikonoce_009.jpg Odebrat
373 Velikonoční motiv m_373_velikonoce_017.jpg Odebrat
377 Velikonoční motiv m_377_velikonoce_022.jpg Odebrat
491 Velikonoční motiv m_491_vel16_b.jpg Odebrat
401 Velikonoční motiv m_401_velikonoce_047.jpg Odebrat
370 Velikonoční motiv m_370_velikonoce_014.jpg Odebrat
378 Velikonoční motiv m_378_velikonoce_023.jpg Odebrat
1992 Velikonoční motiv m_1992_velikonoce_062_kopie.jpg Odebrat
503 Velikonoční motiv m_503_velikonoce_045.jpg Odebrat
419 Velikonoční motiv m_419_velikonoce_065.jpg Odebrat
371 Velikonoční motiv m_371_velikonoce_016.jpg Odebrat
375 Velikonoční motiv m_375_velikonoce_020.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
418 Velikonoční motiv m_418_velikonoce_063.jpg Odebrat
5273 Zahrady m_5273_kvety,_14_mpx,_44.jpg Odebrat
5080 Zahrady m_5080_zahrady_27.05.11_5.jpg Odebrat
363 Velikonoční motiv m_363_velikonoce_004.jpg Odebrat
364 Velikonoční motiv m_364_velikonoce_005.jpg Odebrat
367 Velikonoční motiv m_367_velikonoce_008.jpg Odebrat
5095 Zahrady m_5095_zahrady_27.05.11_19.jpg Odebrat
411 Velikonoční motiv m_411_velikonoce_055.jpg Odebrat
495 Velikonoční motiv m_495_vel15_b.jpg Odebrat
499 Velikonoční motiv m_499_velikonoce_031.jpg Odebrat
489 Velikonoční motiv m_489_velikonoce_060.jpg Odebrat
5090 Zahrady m_5090_zahrady_27.05.11_14.jpg Odebrat
5138 Zahrady m_5138_zahrady_30.05.11_5.jpg Odebrat
5092 Zahrady m_5092_zahrady_27.05.11_16.jpg Odebrat
493 Velikonoční motiv m_493_vel16_d.jpg Odebrat
500 Velikonoční motiv m_500_velikonoce_019.jpg Odebrat
1004 Velikonoční motiv m_1004_vel15_c.jpg Odebrat
507 Velikonoční motiv m_507_velik_04.jpg Odebrat
494 Velikonoční motiv m_494_vel15_a.jpg Odebrat
505 Velikonoční motiv m_505_velik_02.jpg Odebrat
5081 Zahrady m_5081_zahrady_27.05.11_6.jpg Odebrat
5094 Zahrady m_5094_zahrady_27.05.11_18.jpg Odebrat
5146 Zahrady m_5146_zahrady_30.05.11_13.jpg Odebrat
5150 Zahrady m_5150_zahrady_30.05.11_17.jpg Odebrat
5134 Zahrady m_5134_zahrady_30.05.11_1.jpg Odebrat
5086 Zahrady m_5086_zahrady_27.05.11_10.jpg Odebrat
5153 Zahrady m_5153_zahrady_30.05.11_20.jpg Odebrat
5088 Zahrady m_5088_zahrady_27.05.11_12.jpg Odebrat
5155 Zahrady m_5155_zahrady_30.05.11_22.jpg Odebrat
5083 Zahrady m_5083_zahrady_27.05.11_8.jpg Odebrat
5152 Zahrady m_5152_zahrady_30.05.11_19.jpg Odebrat
5077 Zahrady m_5077_zahrady_27.05.11_2.jpg Odebrat
5131 Zahrady m_5131_zahrady_27.05.11_54.jpg Odebrat
5144 Zahrady m_5144_zahrady_30.05.11_11.jpg Odebrat
5096 Zahrady m_5096_zahrady_27.05.11_20.jpg Odebrat
5135 Zahrady m_5135_zahrady_30.05.11_2.jpg Odebrat
5143 Zahrady m_5143_zahrady_30.05.11_10.jpg Odebrat
5078 Zahrady m_5078_zahrady_27.05.11_3.jpg Odebrat
5140 Zahrady m_5140_zahrady_30.05.11_7.jpg Odebrat
416 Velikonoční motiv m_416_velikonoce_061.jpg Odebrat
365 Velikonoční motiv m_365_velikonoce_006.jpg Odebrat
424 Velikonoční motiv m_424_velikonoce_083.jpg Odebrat
382 Velikonoční motiv m_382_velikonoce_027.jpg Odebrat
dolni_zaobleni

Mapa webu | Vypnout grafiku     Kubikfoto.cz | Grafika by Vladimír Kubík | Code by PCHweb